सेतू सुविधा केंद्राचे अर्ज

बीड जिल्हा सामजिक व आर्थिक सम|लोचन २०१२

जनगणना संचालनालय व युनिसेफ जनगणना २०११ माहिती / विविध प्रोफाईल

भूसंपादन पुनवर्सन व पुर्नस्थापना ,भूसंपादन शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड

बीड जिल्ह्यातील पोस्ट ऑफिस व त्यांचे पिन कोड क्रमांक

aध्वनी प्रदुषण नियंत्रण नियम २००० अंतर्गत आमल्बाजावानी संदर्भात नियुक्त केलेले पोलीस नोडल अधिकारी

राज्य / राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या मद्यविक्री अनुज्ञप्ती विवरणपत्र

dist-courtनागरिक संपर्क केंद्र( Citizen Contact Centre)

censusबीड जिल्हा सामजिक व आर्थिक सम|लोचन २०१२

censusबीड जिल्हा नियंत्रण कक्ष / वार रूम दूरध्वनी

क्रमांक १८०० २३३२ ६०४