banner

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

  collector-beed.jpg

  (श्री.नवल किशोर राम,भा.प्र.से.) मां.जिल्हाधिकारी,बीड.


  चलचित्रे


  beed images
  ठळक बातमी
   
     
   
     
   
   

  लीड बँक (लीड बँक )

   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
   
   
    नागरिकांची सनद जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड  

  जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड भरती २०१५ New

     

  मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी पैठण या संस्थेतील रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात New

  राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे (१९५६ चा कायदा ४८ ) कलम ३G अन्वये अंतिम झालेले निवाडे. New

  बीड जिल्ह्यातील हंगामी दुष्काळसदृश गावांची यादी New

   

  ई-महाभूमि तथा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम :New

  भुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २००३ नुसार अहमदनगर-बीड-परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग (संचिका क्र ४/१२)बाबतचा अंतिम निवडा.New

     

  ह्या संकेत स्थळाचे अद्यावतीकरण सुरु आहे

   

  agmarknetsuperemecourt Bombay Hihgh Court confonet mahabhulekh mhnreg agmarknet

  वापरासंबंधीचे धोरण

  या संकेतस्थळावरील माहितीचे प्रकाशन व व्यवस्थापन जिल्हा प्रशासन,बीड यांच्या मार्फत केले जाते. राष्ट्रीय सुचना-विज्ञान केंद्र, बीड कुठल्याही चुकीच्या माहितीबद्दल जबाबदार असणार नाही.

  १०२४ x ७६८ वर सर्वोत्तम दर्शनीय

  रचना व निर्मिती राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र , बीड National Informatics Centre, Beed 431122 Under guidance of NIC Maharashtra State Unit, Mumbai