Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  Tender Notice

 

Sr.No Tender Details

Download Forms

बीड जिल्ह्यातील सन २०१७ करिता टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेसाठी ई-निविदा सूचना (प्रसिद्धी दि.२८/११/२०१६ ते २३/१२/२०१६)

Download Download

 

Sr.No Tender Details

Download Forms

बीड जिल्ह्यातील सन २०१५-१६ करिता जिल्हास्तरीय वाळू घाटासाठी २५ % ऑफसेट प्राईस कमी केल्यामुळे वाळू लिलावाचे ई- टेडर निविदें व ई औक्षन निविदा बाबत (प्रसिद्धी दिनांक ३०/०७/२०१६ ) Download Download

 Home