मुखपृष्ठ

 

प्रमाणित करण्यात आलेल्या सेवांचे अर्ज,दाखले,शपथपत्र/प्रतिज्ञा

पत्र व प्रमाणपत्राचे नमुने

 

Sr.No Name Of Certificate/Application DownLoad Form
1
मिळकतीचे प्रमाणपत्र

2 तात्पुरता रहिवास/रहिवास प्रमाणपत्र
3 वय,राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
4 पथ प्रमाणपत्र
5 जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
6 जन्माबाबत दाखला
7 मृत्यूबाबत दाखला

 

 

महसूल विभागाशी संबंधित ९ सेवा/ दाखले प्राप्त करणेसाठी अर्ज / प्रतिद्या पत्र

Sr.No Name Of Certificate/Application DownLoad Form
1
सांस्कृतिक कार्र्याक्रम परवाना

2 अकृषिक(N .A )परवाना
3 दगड खानपत्ता परवाना
4 गौण खनिज परवाना (माती)
5 इतर गौण खनिज परवाना
6 स्टोन क्रेषर परवाना
7 वारसा प्रमाणपत्र
 

 

महसूल विभागाशी संबंधित सेवा/ दाखले तपशील व त्यांचा कालावधी <<----

 

 

वापरासंबंधीचे धोरण

या संकेतस्थळावरील माहितीचे प्रकाशन व व्यवस्थापन जिल्हा प्रशासन,बीड यांच्या मार्फत केले जाते. राष्ट्रीय सुचना-विज्ञान केंद्र, बीड कुठल्याही चुकीच्या माहितीबद्दल जबाबदार असणार नाही. १०२४ x ७६८ वर सर्वोत्तम दर्शनीय रचना व निर्मिती राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र , बीड National Informatics Centre, Beed 431122 Under guidance of NIC Maharashtra State Unit, Mumbai

Top