Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

1 मराठी युनिकोड वापरकरणे

सेतू सुविधा केंद्राचे अर्ज

 

Sr.No प्रमाणपत्र  
1 उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
2 नवीन शिधा पत्रिका
3 ३० टक्के महिला आरक्षण
4 आदीवास / राष्ट्रीय प्रमाणपत्र
5 नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र
6 अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र
7 अनुसूचित जाती / जमाती प्रमाणपत्र
8 भटक्या जातीचे प्रमाणपत्र
9 इतर व विशेष मागासवर्गीय प्रमाणपत्र

महसूल विभागाशी संबंधित सेवा/ दाखले ई - district अंतर्गत प्रमाणित करण्यात आलेले अर्ज

युनिकोड वापराबाबत अधिक माहिती

 Home