जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती २०१६

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती २०१६ कंत्राटी पद्धतीने अर्ज मागविणे बाबत
शुद्धिपत्रक १ प्रसिद्धी दिनांक ०४/०१/२०१७
शुद्धिपत्रक २ (मुलाखतीचे संभाव्य वेळापत्रक ) प्रसिद्धी दिनांक ०४/०१/२०१७
शुद्धिपत्रक ३ प्रसिद्धी दिनांक ०७/०१/२०१७New
दि.०९/०१/२०१७ रोजी च्या मुलाखती पात्र उमेदवारांची यादी New
निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी New
वैद्यकीय अधिकारी, एसएनसीयु विभाग DownLoad
भुलतज्ञ आयपीएचएस DownLoad
शल्यचिकित्सक आयपीएचएस DownLoad
बालरोग तज्ञ आयपीएचएस DownLoad
भिषक आयपीएचएस DownLoad
स्त्रीरोग तज्ञ आयपीएचएस DownLoad
वैद्यकीय अधिकारी, पूर्ण वेळ एनयुएच एम DownLoad
वैद्यकीय अधिकारीयुनानी आयुष DownLoad
दंत आरोग्य तज्ञ (मौखीक आरोग्य ) DownLoad

 

 

मुख्य पान