नगर पंचायत निवडणुक शिरूर कासार ,बीड

नाम निर्देशन आणि शपत पत्र यादी

वार्ड क्र. पात्र उमेदवार माघार घेणारे उमेदवार
1 Download Download
2 Download Download
3 Download Download
4 Download Download
5 Download Download
6 Download Download
7 Download Download
8 Download Download
9 Download Download
10 Download Download
11 Download Download
12 Download Download
13 Download Download
14 Download Download
15 Download Download
16 Download Download
17 Download Download