नगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१६

प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार यादी

 

  स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका मतदार जाग्रती अभियान New
  लोकशाहीचा राजा मी, वाढविन देशाचा मान मी !
  देशाच्या शाश्वत विकासासाठी ,अभिमानाने करीन मतदान मी .!

नगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१६

मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी

न प प्रभाग क्र
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
बीड मतदान केंद्र

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माजलगाव मतदान केंद्र

 

 

 

 

 
परळी मतदान केंद्र

 

 

 

 

 

 

 

 
अंबाजोगाई मतदान केंद्र

 

 

 

 

 

 

 
गेवराई मतदान केंद्र

 

 

 
धारूर मतदान केंद्र

 

 

 

 

 

मुख्य -पान