मुखपृष्ठ

महसूल अधिकारी (यांचे दूरध्वनी क्र.)

अप्पर जिल्हाधिकारी

श्री. अनिल पवार (अप्पर जिल्हाधिकारी बीड)

०२४४२-२२२२७३

श्री.राम गगरानी(अप्पर जिल्हाधिकारी अंबाजोगाई)

०२४४६-२४४९०१

निवासी उप.जिल्हाधिकारी

श्री.सी.व्ही.सूर्यवंशी

०२४४२-२२२६०४

उपजिल्हाधिकारी

श्री.राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

०२४४२-२३५७१४

उपविभागीय अधिकारी

श्री. विकास माने, उपविभागीय अधिकारी बीड

०२४४२-२२२४९८

श्री. गणेश निर्हाळे, उपविभागीय अधिकारी पाटोदा

०२४४४-२४२३२९

श्री. शिवकुमार स्वामी, उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई

०२४४६-२४७०७५

०२४४६-२४७०८०

श्री. शिवकुमार स्वामी, उपविभागीय अधिकारी परळी अति.कार्यभार

०२४४६-२२६३३०

श्री. महेंद्र कुमार कांबळे, उपविभागीय अधिकारी माजलगाव

 

श्री. महेंद्र कुमार कांबळे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) अति.कार्यभार

०२४४२-२२२८४९

श्री.राजेंद्र वाघ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी बीड

०२४४२-२२२३१९

तहसीलदार

श्री. अविनाश शिंगटे

तहसिलदार बीड

9921879970

श्री. भंडारी

तहसिलदार गेवराई

02447-262041

श्री. आबासाहेब चौरे

तहसिलदार वडवणी

02443-257503

श्री. मुकेश कांबळे

तहसिलदार पाटोदा

02444-242521

श्री. एन.जी. झंपलवाड

तहसिलदार माजलगाव 

 

02443-234052

02443-234152

श्री .रामेश्वर गोरे

तहसिलदार -आष्टी 

 

02441-282542

02441-232547

श्री. अविनाश कांबळे

तहसिलदार केज 

 

02445-252244

02445-252252

श्री. राजाभाऊ कदम

तहसिलदार धारुर

02445-274186

02445-244206
श्री. शरद झाडके (अति.कार्य)

तहसिलदार परळी 

02446-222830

02446-222730
१० श्री. शरद झाडके
तहसिलदार अंबाजोगाई
02446-247084
११ श्री. व्ही.आर.उदमले
तहसिलदार- शिरुर
02444-204117

 

 

 

 

 

Top Of Scroll

 

NIC

वापरासंबंधीचे धोरण

या संकेतस्थळावरील माहितीचे प्रकाशन व व्यवस्थापन जिल्हा प्रशासन,बीड यांच्या मार्फत केले जाते. राष्ट्रीय सुचना-विज्ञान केंद्र, बीड कुठल्याही चुकीच्या माहितीबद्दल जबाबदार असणार नाही. १०२४ x ७६८ वर सर्वोत्तम दर्शनीय रचना व निर्मिती राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र , बीड National Informatics Centre, Beed 431122 Under guidance of NIC Maharashtra State Unit, Mumbai

 
Top