Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

वीज चमकत आसताना घ्यावयाची काळ्जी. (Download.pdf File)

वीज चमकत आसताना घ्यावयाची काळ्जी.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण,जिल्हाधिकरी कार्यालय,बीड.

1 जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
2 या सुचना वाचा ( वाचाल व वाचवाल )
3 प्रथमोपचार , शोध व बचावकार्य मार्गाद्शन पुस्तिका
4 आपत्ती व्यवस्थापन कशासाठी ?