निवडणूक विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड

निवडणूक विभाग मागील निवडणूक मतदार जागृती अभियान

माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी

मतदार यादीत नाव पाहणे/ शोधणे

मतदार संघातील वगळलेल्या मतदारांची यादी

५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदार यादी बीड जिल्हा

५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदार यादी बीड जिल्हा ( पुरवणी यादी )

निवडणूक २००९

जिल्हा परिषद निवडणूक २०१२क्लिप १

क्लिप २

क्लिप ३

क्लिप ४

क्लिप ५

क्लिप ६

क्लिप ७

  लोकसभा निवडणूक -२०१४ new  
मुख्य पान

  Send an email.