banner

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

  collector-beed.jpg

  (श्री.नवल किशोर राम,भा.प्र.से.) मां.जिल्हाधिकारी,बीड.


  चलचित्रे


  beed images
  ठळक बातमी
   
     
   
     
   
   

  शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश New

   
   
   
   
     
     
     
     
     
     

  विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुकीबाबत जाहिरात जि.का.बीड New

  उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियान अंतर्गत पद भरती-२०१७ New

     
    नागरिकांची सनद जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड  

  जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड भरती २०१६ New

     

  नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी-क गट क ची रिक्त पदे सरळसेवेने भरणे बाबत जाहिरात New

  ह्या संकेत स्थळाचे अद्यावतीकरण सुरु आहे

  जलयुक्त शिवार यशोगाथा New

   

  जि.प./पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ गटनिहाय अंतिम मतदार यादी New

  ई-महाभूमि तथा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम :New

  सामाजिक अर्थसहाय्य योजना

   

  agmarknet

  agmarknet

   

   

  agmarknet

  मा. जिल्हाधिकारी साहेब, बीड वृक्ष रोपण करताना (दि.१-जुलै-२०१६)

   

  agmarknet agmarknet agmarknet agmarknetsuperemecourt Bombay Hihgh Court confonet mahabhulekh mhnreg agmarknet

  वापरासंबंधीचे धोरण

  या संकेतस्थळावरील माहितीचे प्रकाशन व व्यवस्थापन जिल्हा प्रशासन,बीड यांच्या मार्फत केले जाते. राष्ट्रीय सुचना-विज्ञान केंद्र, बीड कुठल्याही चुकीच्या माहितीबद्दल जबाबदार असणार नाही.

  १०२४ x ७६८ वर सर्वोत्तम दर्शनीय

  रचना व निर्मिती राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र , बीड National Informatics Centre, Beed 431122 Under guidance of NIC Maharashtra State Unit, Mumbai