banner

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

  collector-beed.jpg

  (श्री.नवल किशोर राम,भा.प्र.से.) मां.जिल्हाधिकारी,बीड.


  चलचित्रे


  beed images
  ठळक बातमी
   
     
   
     
   
   

  शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेश New

   
   
   
   
     
     
     
     
     
     

  शिक्षणाधिकारी ( निरंतर शिक्षण ) जिल्हा परिषद बीड New

  उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियान अंतर्गत पद भरती-२०१७ New

     
    नागरिकांची सनद जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड  

  जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड भरती २०१६ New

     

  नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी-क गट क ची रिक्त पदे सरळसेवेने भरणे बाबत जाहिरात New

  ह्या संकेत स्थळाचे अद्यावतीकरण सुरु आहे

  जलयुक्त शिवार यशोगाथा New

   

  जि.प./पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ गटनिहाय अंतिम मतदार यादी New

  ई-महाभूमि तथा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम :New

  सामाजिक अर्थसहाय्य योजना

   

  agmarknet

  agmarknet

   

   

  agmarknet

  मा. जिल्हाधिकारी साहेब, बीड वृक्ष रोपण करताना (दि.१-जुलै-२०१६)

   

  agmarknet agmarknet agmarknet agmarknetsuperemecourt Bombay Hihgh Court confonet mahabhulekh mhnreg agmarknet

  वापरासंबंधीचे धोरण

  या संकेतस्थळावरील माहितीचे प्रकाशन व व्यवस्थापन जिल्हा प्रशासन,बीड यांच्या मार्फत केले जाते. राष्ट्रीय सुचना-विज्ञान केंद्र, बीड कुठल्याही चुकीच्या माहितीबद्दल जबाबदार असणार नाही.

  १०२४ x ७६८ वर सर्वोत्तम दर्शनीय

  रचना व निर्मिती राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र , बीड National Informatics Centre, Beed 431122 Under guidance of NIC Maharashtra State Unit, Mumbai